Nikotin v souvislostech

Nikotin je přírodní sloučenina, obsažená například v listech tabáku, který lidé pěstují už 2 500 let. Jde o návykovou látku, která není bez rizika. Nikotinu v jakékoliv formě by se měly vyvarovat rizikové skupiny.* Četné vědecké výzkumy ale potvrzují, že není hlavní příčinou nemocí spojených s kouřením. Tou je bezesporu cigaretový kouř.

V čistém stavu je nikotin čirá kapalina bez zápachu a má stimulační a povzbuzující účinky.

Nikotin není klasifikován jako karcinogen ani není primárním původcem nemocí spojených s kouřením – na rozdíl od mnoha toxických sloučenin, které vznikají při spalování tabáku v klasické cigaretě.

Dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření, si mohou dopřát nikotin i bez kouře. Je to možné díky bezdýmným alternativám, které představují nižší riziko pro zdraví než kouření cigaret.

 


* Mezi rizikové skupiny, které by se měly vyvarovat užívání nikotinu, patří zejména nezletilí, těhotné či kojící ženy, lidé s cukrovkou nebo lidé se zdravotními komplikacemi týkajícími se srdeční činnosti nebo cév.


Důležitá informace:
Uvedená prohlášení jsou obecná a vztahují se ke kategoriím bezdýmných výrobků ukázaných ve videu. Přesná jsou ve vztahu k PMI výrobkům. Vlastnosti bezdýmných výrobků od jiných výrobců nebo tvrzení o nich je vždy nezbytné ověřit na základě vědeckých důkazů vztahujících se ke konkrétnímu výrobku. PMI se nikterak nevyjadřuje k vlastnostem výrobků od jiných výrobců.

Bezdýmné výrobky jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových výrobků.

Výrobky obsahující nikotin by neměli užívat nezletilí, osoby ohrožené čI trpící srdečním onemocněním, diabetici, těhotné čI kojící ženy a osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.

Naše věda
Výrobky bez kouře